logo
Ekinoks Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu | Miras Hukuku
15708
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15708,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Miras Hukuku

Ekinoks Hukuk | MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

 • Mahkemeden veya Noterden Mirasçılık belgelerinin alınması,
 • Veraset ve harçlar vergi dairesine beyannamelerin verilmesi ve takibi,
 • Terekenin tespiti davasının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
 • Miras paylaşımı davalarının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
 • Rıza-i taksim sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Tenkis davasının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
 • Denkleştirme davasının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
 • Muvazaalı işlemlere karşı gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • Mirasçılardan mal kaçırılması hallerinde, Muris muvazaası davalarının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
 • Miras nedeniyle istihkak davasının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
 • Çekişmesiz yargı işlerinden doğan miras davalarının takibi,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Miras Sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davaların takibi ve neticelendirilmesi,
 • Terekede yer alan taşınır/taşınmaz malların, banka hesaplarının ve murisin başkaca hak ve alacaklarının mirasçılara intikali için gerekli işlemlerin, Vergi Dairesi, Tapu Sicil Müdürlüğü, Banka ve ilgili kurumlarda takibi ve sonuçlandırılması,

 Hukuk Büromuzun faaliyet alanı kapsamındadır.