logo
 

Faaliyetlerimiz

Ekinoks Hukuk | Referanslarımız

Faaliyetlerimiz

AİLE HUKUKU

Çekişmeli (anlaşmasız) boşanma davalarının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi...

BİLİŞİM HUKUKU

Erişimin engellenmesi için gerekli başvuruların yapılması ve takibi, Alan adı uyuşmazlıklarından doğan davaların...

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku kapsamında her türlü danışmanlık hizmeti, Sözleşmelerin hazırlanması ve denetimi...

CEZA HUKUKU

Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki tüm dosyalarda, şüpheli- sanık müdafiliğinin...

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR İLE FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASI

Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım...

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukukundan kaynaklanan her türlü icra takiplerinin; İlamsız icra takibi...

İDARE HUKUKU

Her türlü idari başvuruların yapılması, İdari işlemlerin iptali davalarının açılması ve takibi, Düzenleyici İdari...

İMAR HUKUKU

İmar Planlarının İptali Davalarının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi...

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş sözleşmelerinin hazırlanması ve işveren danışmanlığı, İş sözleşmesinden doğan her türlü uyuşmazlıkta...

KAMU İHALE HUKUKU

Kamu ihalelerine ilişkin ihale makamlarına karşı itirazen şikayet başvurularının yapılması, Kamu ihalelerine....

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Apartman ve site yönetimi konusunda Kat mülkiyeti Kanunu ve uygulaması kapsamında profesyonel...

KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve taraflarca...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ HUKUKİ İŞLER

Kişisel verilerin korunması Kanunu’nu kapsamında her...

MİRAS HUKUKU

Mahkemeden veya Noterden Mirasçılık belgelerinin alınması, Veraset ve harçlar vergi...

SAĞLIK HUKUKU

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Özel Sağlık Kurumları arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında alacak...

SİGORTA HUKUKU

Sigorta poliçeleri kapsamında gerçekleşen riskin tespiti ve danışmanlık hizmetleri...

SÖZLEŞME HUKUKU

Kira Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Taşınır ve Taşınmaz Satış Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, Franchising Sözleşmesi...

SPOR HUKUKU

Sporcu, teknik adam, oyuncu temsilcileri, spor kulüpleri, federasyon ve federasyon birlikleri arasındaki hukuki...

TAŞINMAZ HUKUKU

Tapu iptali ve tescil davalarının açılması veya bu davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi, Ortaklığın Giderilmesi...

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketlere faaliyetleri kapsamında danışmanlık hizmeti...

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla Tüketici Hakem...

VERGİ HUKUKU

Vergi cezalarının iptaline ilişkin davaların açılması ve takibi, Vergi uyuşmazlıkların uzlaşma...

YENİLENEBİLİR ENERJİ HUKUKU

Başta lisanssız güneş enerjisi projeleri olmak üzere lisanssız tüm yenilenebilir enerji projelerinde...

ARABULUCULUK

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenen...

Ekinoks Hukuk