logo
 

Arabuluculuk

Ekinoks Hukuk | ARABULUCULUK

ARABULUCULUK

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenen; uyuşmazlıkların alternatif ve hızlı çözüm yolu olan Arabuluculuk sürecinin takibi konusunda, arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Günümüzde mahkemelerin iş yükü ve yargılama süreleri dikkate alındığında, Arabuluculuk, hızlı ve pratik bir çözüm yoludur.  Ayrıca uyuşmazlıkların Arabuluculuk yoluyla çözülmesi yargı yollarına nazaran çok daha az maliyete yol açmakta; bu sayede taraflar çok daha az maliyetle ve çok daha kısa sürede çözüme ulaşmaktadırlar.

Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Arabuluculukta gizlilik esastır. Taraflar, Arabuluculuk görüşmeleri esnasında karşı tarafça sunulan veya diğer yollardan elde ettikleri hiçbir bilgi, belge veya kaydı üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Arabuluculuk görüşmeleri gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Kural olarak; taraflar ve görüşmelere katılan diğer kişiler de bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar. 

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında, üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri konularda,  Arabulucuya başvurabilirler. Arabuluculuk kural olarak gönüllülük esasına dayanmakta olup; yasal düzenlemeler uyarınca İş ve Ticaret Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce Arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. Bu husus hukukumuzda dava şartı olarak kabul edilmiştir.

Bu kapsamda arabuluculuk hizmeti verilmektedir.